Порядок забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю

Відділ з питань ветеранської політики та обслуговування осіб з інвалідністю управління соціального захисту населення районної військової адміністрації інформує, що постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 року № 321 зі змінами затверджено “Порядок забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби”.

Цей Порядок установлює механізм безоплатного забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) :

 • військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних, добровольців Сил територіальної оборони) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, розвідувальних органів, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДПС, Держмитслужби, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу, військовослужбовців МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної пенітенціарної служби, інших утворених відповідно до законів військових формувань, осіб, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

 • працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення, у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції, у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, за умови, що такими особами не вчинено кримінальних правопорушень, осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також осіб, які в період воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях під час служби, трудової та іншої діяльності, проживання на відповідній території отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам.

До засобів реабілітації, якими забезпечуються вище зазначені особи належать:

 • протезно-ортопедичні вироби, у тому числі ортопедичне взуття;

 • спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;

 • допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;

 • засоби для пересування;

 • меблі та оснащення;

 • спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

За бажанням особи можуть самостійно придбати засоби реабілітації, призначені їм відповідно до показань, та отримати компенсацію в межах граничної ціни на відповідний засіб реабілітації, затвердженої Мінсоцполітики.

Військовослужбовці забезпечуються засобами реабілітації за їх собівартістю без перевищення трикратної граничної ціни такого засобу, затвердженої Мінсоцполітики.

Показання для забезпечення засобами реабілітації визначаються на підставі функціональних призначень, потреби в покращенні функціонування людини відповідно до Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, основною метою яких є підтримка або поліпшення функціонування, незалежності та самостійності особи, покращення її добробуту, а також досягнення завдань реабілітації.

Показання для забезпечення засобами реабілітації визначаються висновком про необхідність забезпечення особи з обмеженнями повсякденного функціонування допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації):

 • медико-соціальною експертною комісією на підставі індивідуальної програми реабілітації;

 • військово-лікарською комісією на підставі довідки.

За наявності в особи документів, що підтверджують потребу в забезпеченні засобами реабілітації, які видано МСЕК, ВЛК чи ЛКК до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2023 р. № 1306 “Деякі питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації”, забезпечення засобами реабілітації здійснюється на підставі таких документів без необхідності оформлення висновку.

Особи забезпечуються засобами реабілітації в порядку черговості.

Першочергово забезпечуються засобами реабілітації та отримують компенсацію діти з інвалідністю та діти з порушеннями опорно-рухового апарату, далі - в такому порядку: військовослужбовці, особи у разі первинного забезпечення засобами реабілітації, потерпілі від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, інші особи.Облік осіб, які мають право на безоплатне забезпечення засобами реабілітації або на виплату компенсації, ведеться в банку даних шляхом формування електронної особової справи особи.

Для забезпечення засобами реабілітації або виплати компенсації особа або її законний представник подають заяву про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) за формою, затвердженою Мінсоцполітики, незалежно від зареєстрованого/задекларованого місця проживання (перебування) особи.

Заява про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) у паперовій або електронній формі може бути подана:

 • до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі її утворення) ради;

 • до уповноваженої посадової особи з питань соціального захисту виконавчого органу сільської, селищної, міської ради ;

 • до центру надання адміністративних послуг ;

 • через електронний кабінет особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи у банку даних;

 • через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (за наявності технічної можливості);

 • до територіального відділення Фонду.

Для взяття на облік особа або її законний представник під час подання заяви про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) подають копії таких документів (з пред’явленням оригіналів):

 • паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту , свідоцтва про народження (для дітей віком до 14 років);

 • висновку;

 • документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

 • посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (за наявності).

Військовослужбовці та постраждалі додатково подають копії таких документів (з пред’явленням оригіналів):

 • довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), виданої командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), або іншого документа з відомостями про участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районі та у період проведення антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (для осіб, визначених пунктами 19-23 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, яким не встановлено інвалідність) (для військовослужбовців - за наявності);

 • військового квитка (для військовослужбовців, які є іноземцями та особами без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах, Держспецтрансслужбі, Національній гвардії);

 • довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для постраждалих, які є внутрішньо переміщеними особами).

У разі подання заяви про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) через електронний кабінет особи з метою формування електронної особової справи особа або її законний представник завантажують до нього дані та/або скановані копії документів. За наявності електронної інформаційної взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які володіють інформацією, необхідною для надання послуги із забезпечення засобами реабілітації, така інформація особою або її законним представником не подається.

Для отримання компенсації за самостійно придбані засоби реабілітації особи додають до заяви про забезпечення засобом реабілітації:

 • документ, що посвідчує особу;

 • документ, що підтверджує потребу в засобах реабілітації;

 • копію розрахункового документа, що підтверджує придбання засобу реабілітації, з пред’явленням оригіналу такого документа. У разі придбання індивідуального засобу реабілітації додатково подається видаткова накладна на виріб із зазначенням його функціональних характеристик та переліку комплектуючих такого виробу .

Забезпечення осіб засобами реабілітації і виплата компенсації здійснюються в межах коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Соціальний захист осіб з інвалідністю”.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux