Міністерство розвитку громад презентувало результати роботи та плани на 2024 рік щодо регіональної політики та децентралізації

Регіональна політика та децентралізація – це відносно нові напрямки для Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Команда взялася за них лише рік тому, коли було створене об’єднане Міністерство. І хоча ми щодня працюємо з викликами війни, з забезпеченням логістики та роботи критичної інфраструктури, відновленням об’єктів по всій країні, питання розвитку територіальних громад і регіонів завжди є і залишатиметься нашим пріоритетом.


Маємо про що звітувати. Почнемо з основних результатів у сфері децентралізації за 2023 рік:

 • Ухвалено Закон України щодо упорядкування окремих питань співробітництва територіальних громад (№2867-ІХ), проєкт якого розроблено Міністерством, та прийнято наказ Мінінфраструктури “Про затвердження Примірних форм договорів про співробітництво територіальних громад та додаткових договорів про приєднання до співробітництва” на його виконання (№217).
 • Розроблено на подано на розгляд Уряду проєкт розпорядження про План заходів з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади на 2024 – 2027 роки.
 • Розроблено та подано на розгляд Уряду проєкти нормативно-правових актів, які спрямовані на відновлення держуправління на деокупованих територіях АРК, для виконання положень Закону України про внсення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим (№3334 - IX).
 • Подано на розгляд Уряду проєкт Постанови ВРУ про перейменування деяких населених пунктів АРК.
 • На виконання Закону України «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України»:

- розроблено та подано на розгляд Уряду проєкти актів про зміну Порядку контролю за здійсненням ОМС делегованих повноважень органів виконавчої влади, Типового положення про структурний підрозділ з питань фінансів обласних державних адміністрації та Методики формування спроможних територіальних громад;

- викладено у новій редакції Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

 • На виконання Закону України про адміністративну процедуру розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України про зміни до Типового регламенту місцевої державної адміністрації (проєкт підтримано урядом, постанова КМУ від 11 серпня 2023 р. №854).
 • Розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад та його зберігання для проведення державної реєстрації геномної інформації людини, на виконання Закону України про державну реєстрацію геномної інформації людини (проєкт підтримано Урядом, постанова КМУ від 19 червня 2023 р. №620).
 • Розроблено та подано на розгляд Уряду законопроєкт щодо деталізації порядку призначення, звільнення та виконання повноважень голів місцевих державних адміністрацій до прийняття та набрання чинності законопроєкту № 4298, а також особливостей здійснення місцевими адміністраціями повноважень в умовах особливих правових режимів, на виконання пункту 268 Плану законопроєктної роботи ВРУ на 2023 рік.
 • На виконання Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки:

- розроблено проєкт постанови про зміни до Рекомендаційних переліків структурних підрозділів держадміністрацій (уповноважений підрозділ з питань запобігання корупції утворюється як окремий структурний підрозділ),

- проведено аналітичне дослідження щодо приведення системи органів державної влади та ОМС у відповідність із системою адміністративно-територіального устрою.

 • Верховна Рада ухвалила розроблені Міністерством проєкти постанов про встановлення меж міст Шаргорода, Жмеринки та Гнівані. Подано на розгляд парламенту проєкти постанов про встановлення і зміну меж міст Ромни та Мена.

Які є плани Міністерства у сфері децентралізації на 2024 рік?


Для подальшої реалізації реформи важливим є прийняття зареєстрованих у Верховній Раді України законопроектів:

 • про внесення змін до Закону «Про місцеві державні адміністрації» щодо реформування територіальної організації виконавчої влади (№ 4298 від 30.10.2020), що дозволить переформатувати місцеві державні адміністрації в органи префектурного типу;
 • щодо удосконалення порядку організації, діяльності та припинення органу самоорганізації населення (№ 6319);
 • щодо регулювання відносин, пов’язаних з набуттям, здійсненням та припиненням права комунальної власності на майно, що належить територіальним громадам (№ 6479);
 • щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування (№ 7283).

Також Міністерство працює над розробкою актів законодавства, які забезпечають подальше реформування органів місцевого самоврядування та виконання відповідних рекомендацій ЄС в Звіті про розширення (опублікованому 8 листопада 2023 року), в та планує подати на розгляд законопроекти щодо:

 • удосконалення механізму затвердження територій територіальних громад та визначення їх адміністративних центрів;
 • приведення у відповідність законодавства у зв’язку зі зміною категорій міст обласного та районного значення;
 • визначення правового механізму відновлення діяльності ОМС після припинення (скасування) воєнного стану, особливостей здійснення публічної влади на деокупованих територіях;
 • розмежування повноважень ОМС та органів виконавчої влади за принципом субсидіарності.

Спільно з іншими ЦОВВ, програмами і проєктами МТД Міністерство працює над зміцненням фінансової спроможності органів місцевого самоврядування. Зокрема: спільно з Міністерство фінансів було розроблено законопроєкт про надання їм додаткових повноважень в частині адміністрування місцевих податків і зборів. Також здійснюємо аналіз для підготовки обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення механізму зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів з урахуванням європейської практики.


Також триває робота над запровадженням муніципальної статистики, для здійснення органами місцевого самоврядування заходів щодо збору, організації, проведення аналізу та представлення даних, що є вкрай важливим для ефективного планування процесу відновлення та інтеграції до ЄС.


Не залишається поза увагою сфера регіональної політики, політика в якій повинна бути переглянута із урахуванням реалій війни, потреби у відновленні та відбудові територіальних громад та регіонів, а побудови адміністративної спроможності суб'єктів регіональної політики брати ефективну участь у політиці згуртованості ЄС, в тому числі шляхом використанням структурних фондів.


Ось лише частина досягнень в цій сфері за 2023 рік:

 • Оновлено законодавчу рамку державної регіональної політики (розроблено та схвалено 4 постанови Кабінету Міністрів, 2 накази Мінінфраструктури, ще 2 проєкти – на розгляді Уряду)
 • Оновлено положення Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) на 2021-2027 роки, яка найближчим часом буде затверджена Урядом. Тут і поєднання політики відновлення та державної регіональної політики, і наближення української системи управління регіональним розвитком до процедур ЄС, і синхронізація завдань ДСРР з Українським планом.
 • Створено та запущено платформу координації донорів щодо підтримки територіальних громад – Community Support Team, через яку вже 360 громад мають міжнародного партнера, серед них і такі великі традиційні проєкти USAID та ULEAD, а також ряд нових проєктів у сфері регіональної політики та місцевого самоврядування – UNDP, FCDO, SURGe.
 • Розпочато розробку цифрових інструментів для впровадження та моніторингу державної регіональної політики, зокрема, Геоінформаційна система моніторингу та оцінки регіонального розвитку (відповідні акти Уряду було розроблено та прийнято. Разом із Реєстром пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) та Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва (ЄДЕССБ) вони інтегруються у DREAM - Державна цифрова екосистема управління відновленням.

Плани Міністерства в сфері регіональної політики на 2024 рік:

 • Затвердити оновлену Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки, розробити та схвалити План заходів на 2024 - 2027 роки;
 • Забезпечити координацію процесу оновлення стратегічних документів на рівні регіонів та територіальних громад, із врахуванням положень оновленої Державної стратегії регіонального розвитку та оновленої методики підготовки документів;
 • Розробити законодавчий механізм для належного функціонування державної системи управління та збору даних місцевого рівня, запустити муніципальну статистики;
 • Підготувати та подати на розгляд зміни та доповнення до Закону України про засади регіональної політики, з метою удосконалення відповідних інструментів у відповідності до рекомендацій ЄС;
 • Оновити архітектуру планувальних документів, що дозволить інтегрувати політику згуртованості ЄС, врегулювати підходи до бачення розвитку та відновлення, посилити інституційну спроможності громад та синхронізувати планувальні документи;
 • Визначити перелік функціональних типів територій та розробити спеціальні інструменти (програми) їх підтримки та розвитку;
 • Запустити Геоінформаційну систему моніторингу та оцінки регіонального розвитку (ГІС), що дозволить забезпечити збір та систематизацію всіх даних про соціально-економічне життя територіальних громад та регіонів;
 • Законодавчо закріпити обов’язковість використання системи DREAM для всіх проєктів відновлення і модернізації, щоб дані по них стали відкритими для всіх;
 • Здійснити перезапуск Державного Фонду регіонального розвитку відповідно до політики згуртованості та аналізу роботи подібних фондів в ЄС.

В питаннях регіональної політики та децентралізації команда Міністерства завжди наполягає на включенні у процеси усіх стейкголдерів та врахування їхніх позицій, особливо всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, які представляють інтереси територіальних громад.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux